Projekt
 


 
  Sävar kyrka 2009
Förgyllning av sjuuddig stjärna med klot till tornspiran samt entreskylt.
  Entreskylt innan renovering
Sjuuddig stjärna
Entreskylten förgylld
Sävar kyrkas stjärna med klot
 


  Rosenstockar Rådhusparken Umeå 2009
De två gamla popplarna i parken förvandlades under 16 dagar i juni till rosenstockar som entre in till stadens centrum. Rosorna är skulpterade på rot med endast motorsågen som verktyg. Färdiga mäter dom 4 meter vardera. Dom är ytbehandlade med linolja.
  Första rosen tar form
Han kör så det ryker...
Rosenstock från sidan
4 meter hög rosenstock
 


  Träbåten Dahling 2009
I början av året fick den vackra mahognybåten Dahling sitt namn förgyllt med 23 3/4 carat guld på akterspegeln.
  Detalj
Sista finliret
Vackert utsirat
Dahling har fått sitt namn
 


  Vännäs Stationshus
Stationshuset byggdes 1891, då tiden låg inne för svensk järnvägsexpansion.
En av anledningarna till att man anlade stationen en bit från kusten var att skydda byggnaden från eventuella fartygsartillerier. Vännäs station fick nöja sig med en byggnad av trä, sannolikt av ekonomiska orsaker.

Bengt-Erik anlitades våren 2008 för att skulptera nio stycken nya drakhuvuden med rygg längs takets nock, allt enligt fornnordisk stil. Från Bodens stationshus har man inspirerats till att återställa drakarna i sitt ursprungliga skick till Vännäs.
Bengt-Erik har med motorsågens hjälp sågat furu ämnen till drakarna i övergrovt timmer. Han har för hand med bildhuggarjärn skulpterat varje drake för sig och ytbehandlat med slamfärg och färgpigmenterad tjära.
  Vännäs Stationshus
70 meter ryggrad ansluts mot drakarna efter taknock
Drakarna är 165 cm långa, 12 cm tjocka och väger 30 kg
Drakarna är behandlade med pigmenterad rödtjära
 


  Holmsunds Kyrka
Kyrkan byggdes 1863 i anslutning till sågverket i Holmsund. Den var brukskyrka för bolagets arbetare fram till 1918 då Holmsund bildade en egen församling som då blev församlingskyrka.

Tornkors med kula, tympanonkors samt inskriptionsskylt vid huvudentren monterades ner och förgylldes på Bengt-Eriks verkstad sommaren 2008.

Vid ner- och återmontering av tornkors med kula hissades dessa manuellt ner på utsidan av fasaden och sedan på plats igen efter förgyllning. Kyrkans torn är 32 meter högt.
Samtliga objekt är förgyllda två gånger med 23 ¾ karat guld. Skylten har 52 bokstäver.


  Holmsunds kyrka
Kors firas manuellt upp på plats efter fasaden
Kula
Tornkors och kula spikas ihop med kopparspik
 


  Träbåten MARY
Våren 2008 fick den vackra mahogny båten MARY sitt namn förgyllt av Bengt-Erik på akterspegeln.

Guldet med 23 ¾ karat, lades med stor precision av en säker förgyllarhand.

Som ni kan se, ett strålande resultat till en mycket nöjd kund!

  Förgylld detalj bokstaven Y
MARYs akterspegel
Bengt-Erik ger guldet sin sista finish
Slutresultatet
 


  Bokcafé Pilgatan, Umeå
Caféet öppnades och invigdes våren 2008 på Pilgatan i Umeå.

Här kan besökarna, barn som vuxen, njuta av det enkla norrländska och ett välsmakande fika.

Man erbjuder dessutom spännande författarbesök, föreläsningar, musik och utställningar.

Till invigningen tillverkade Bengt-Erik en 3,20 meter lång kvistfri fasadskylt i tätvuxen fura med utskuret cafénamn med dess symboler. Skylten målades med alkyd oljefärg.

  Bokcafé Pilgatan
Detalj kaffekopp
Målad caféskylt
Detalj av bok på skylten
 


  Gevärskolv
Vårvintern 2008 fick Bengt-Erik en beställning på en skärning av en råbock på en gevärskolv i valnöt. Mycket vackert arbete till en kund med stort jaktintresse.

Ytan behandlades med rå linolja.
  Gevärskolv med råbock Gevärskolv med råbock    Modell av Botniabanan
År 2004 byggde Bengt-Erik på uppdrag av Botnia, en modell av stambanan i skala 1:50.

Delarna är svarvade med stor precision i lind, björk och furu.
Ledningarna är ”kopplade” via läderremmar och ståltråd.
Själva järnvägsrälsen är gjord av ramlist med förgyllt spår.

Modellen var med på en konferens där miljö och kabelledning diskuterades.

  Svarvad modell av banan
Pyssel med ledningarna
Pyssel med ledningarna
Färdigt resultat
 


  Umeå stadskyrka
Kyrkan uppfördes mellan 1892–1894 och är den tredje i raden av kyrkor på samma plats. Tre restaureringar med om- och tillbyggnationer av kyrkan har delvis ändrat kyrkans ursprungliga utseende.

2004-2006 gjordes den senaste renoveringen.
Här var det flertalet utomhusdekorer som förgylldes av Bengt-Erik.

Tornkorset omförgylldes på plats på 58 meters höjd. Mindre kors, korsblommor och kulor togs ned och förgylldes på hans verkstad. Bengt-Erik gjorde också flertalet trä renoveringsarbeten till kyrkan, som fönsterbågar och ljudluckor i tätvuxen kärnfura samt målning av urtavlor med svart linoljefärg.


  Umeå Stads Kyrka
Urtavla norra
Tornkors
Kors till koret
 

  Länsresidenset, Umeå
Residenset byggdes i början av 1890-talet. Som många andra hus byggda under slutet av 1800-talet har länsresidenset renoverats flera gånger. Nu är huset byggnadsminnesförklarat.

Bengt-Erik anlitades år 2000 för att renovera en förgylld spegel av äldre modell. Under den slitna bronseringen fann han dock ett fantastiskt fint ramvirke i valnöt och jakaranda som man då beslöt att återställa till sitt ursprung.
Spegeln rengjordes från gammal bronsering och polerades till sin forna utseende. Han nytillverkade dessutom en likadan spegel som guldförgylldes. Parspegeln förgylldes även den av Bengt-Erik.
I dag hänger dessa i stora trappan från entrén sett.

  Länsresidenset
Detalj av förgylld spegel
Detalj av valnöts- och jakarandaspegel
Detalj av förgylld spegel
 


  S:t Petri Logen, Härnösand
St Petri Logen är Norrlands äldsta restaurang i trä som invigdes redan 1871.
Byggnaden uppfördes utan bidrag med hjälp av medlemmarnas hopsamlade medel och eget arbete.
Stiftarnas ambitioner var att inom ramen för ett glatt ordensliv, ägna sig åt ett stärkande friluftsliv med fiske och jakt.
Som medlem måste man äga minst två fiskenät.

1992 renoverade Bengt-Erik två gigantiska speglar i logens stora sal totalt fem i hela fastigheten. Speglar som många härnösandsbor svept förbi i dansens virvlar.
En av speglarna lagades med poliment förgyllning på 67 olika ställen. Med hundraårig tätvuxen golvplank återställde han förlorade delar av ornamentiken tillbaka till sitt ursprungliga utseende.

  Sankt Petri Logen
Detalj av förgylld, lagad spegel
Utomhusskylt med förgyllda bokstäver
Detalj av förgylld, lagad spegel
 


  Sundsvalls Stadshus
1867 stod huset färdigt som rådhus och hotell. Borgarna söp villigt ihop pengar för att sponsra bygget och för varje sup som såldes på stadens krogar gick 1 ½ öre till stadskassan. Marken man byggde på var stadens gamla vattensjuka kyrkogård från 1700-talets senare hälft. 1888 brann Sundsvall men husets ytterväggar klarade sig hyfsat. Man beslöt sig för att bygga nytt invändigt.

1991 renoverades Stadshuset under stor försorg. Bengt-Erik tog sig an de 12 speglarna i spegelsalen, på vardera 3x2 meter. Inte mindre än 130 löpmeter guld lades om på spegelramarnas äggstavar, dvs 1200 ägg i polerat guld.
Rengöring av spegel och mindre lagningar på ett mahognyskåp gjordes i det så kallade vigselrummet.

Lokalerna på 6000 kvadratmeter är i dag K-märkta.

  Stadshuset i Sundsvall
Bengt-Erik polerar äggstavarna
Guldpolering med agatsten
Speglar i Spegelsalen
 


  Vännäs kyrka
Omkring 1816 började kyrkbygget med hjälp av medel som samlats in på frivillig väg.

Kyrkan är belägen nära intill Umeälven.

Byggnaden är timrad av grovt virke.

1990 renoverade Bengt-Erik tornkorset. Korset plockades ner med kranbil och omförgylldes på hans verkstad.
Kyrktornet är ca 40 meter högt.
  Vännäs kyrka
Uppsättning av tornkors med kranbil
Kyrkans tornkors
Uppsättning av tornkors med kranbil
 


  Själevads kyrka
Kyrkan började byggas 1876 och invigdes 1880.

Stilen är delvis nyklassicistisk med kolonnprydda gavlar liknande ett grekiskt tempel.
Kyrkan är åttakantig.

1990 gjordes en invändig renovering där Bengt-Erik stod för förgyllningsarbetena. Han polimentförgyllde och lagade läktarbarriär och predikstol.
Kulan som pryder taket på predikstolen gjordes om helt.
  Själevad kyrka
Lagning av förgyllning till läktarbarriär
Lagning av förgyllda detaljer på staty
Lagning av förgyllda detaljer i tavla
 


  Nätra Kyrka, Bjästa
Kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil åren 1806–1807.

Restaurering av polerat och matt guld, på pelare.
Predikstol och relieferna på läktarbarriären gjordes på plats av Bengt-Erik 1990.
Urnorna vid första bänkraden ingick även i renoveringen.

Förgyllningen i anslutning till kyrkorgeln rengjordes och lös förgyllning limmades fast.
Förlorad ornamentik ersattes med ny, gjuten i gips innan den förgylldes.
  Nätra Kyrka
Förgylld urna vid främsta bänkraden
12 st pelare med matt och polerat guld
Överdel på pelare, polerat guld
 


  Backens kyrka
Backens kyrka är en av de största kyrkorna som uppfördes längs Norrlandskusten i början på 1500-talet. Kyrkan har brunnit vid två tillfällen, 1893 och 1986.

Efter den senaste branden skar Bengt-Erik flertalet invändiga detaljer i trä, såsom runt altarringen, predikstolen, gavlar på sittbänkar, akantusblad på pelare, stolsryggar samt duvan i predikstolen som han även förgyllde med 23¾ karat guld.
Samtliga detaljer är skurna i furu.


  Backens kyrka
Pelare med akuntusblad
Detaljer från altarring
I lind utskuren förgylld duva
 

  Fler projekt

Grisbacka kyrka 2008
Skärning och förgyllning på altare och dopfunt.


Församlingsgården i Vindeln 2008
Utskärning av 38 stycken fyrkantiga dekorer på kapphylla samt målning.


Hörnefors kyrka 2006
Skärning på nytillverkat altare.


Vännäsby kyrka 2003
Förgyllning av bokstäver på inskriptionsskylt ovan entrén.


Scantik Hotell 2003
Omlackning av bardisk.


Bygdeå kyrka 2002
Förgyllning av utvändig kyrktupp med 23 ¾ karat guld. Tuppen var tillverkad i aluminium.


Odd Fellow Logen, Umeå 2002
Tillverkning av ram med symboliska utskärningar i valnöt.


Nordmaling Kyrka 2002
Förgyllning av fyra stycken urtavlor utomhus samt målning av vindflöjel med kula.


Mias Lustgård 1999
Tillverkning av affärsinventarier.


Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 1997
Utomhusförgyllning av entréskylt.


Katolska kyrkan, Umeå 1993
Skärning av kyrkliga symboler till altare.


Ljusdal kyrka 1992
Lagning av inomhusförgyllning, bland annat nummertavlor och läktarbarriär.


Umnäs kyrka 1992
Utomhusförgyllning av kors med kula.


Nordingrå kyrka 1989
Omfattande lagning av akantusblad på predikstol.